Wdrożenie systemu

Ile czasu trwa wdrożenie systemu?

Czas wdrożenia systemu z reguły mieści się w przedziale od kilku do kilkunastu tygodni.

Zależy to od wielu indywidualnych czynników, m.in.:
- złożoności prowadzonego projektu,
- liczby stanowisk i użytkowników,
- ilości i złożoności dodatkowych rozwiązań dopisywanych do systemu,
- posiadanej przez Państwa infrastruktury sprzętowej (modernizacja infrastruktury wydłuża czas wdrożenia).

Jaki jest koszt wdrożenia?

Koszt wdrożenia systemu jest każdorazowo szczegółowo uzgadniany pomiędzy Klientem, a Partnerem firmy InsERT. Jest on uzależniony od bardzo wielu czynników, do których zalicza się między innymi: stopień zróżnicowania profili stanowisk pracowniczych, zakres dodatkowych prac programistycznych oraz ilość niezbędnych szkoleń użytkowników. Ponieważ w skład Navireo wchodzi specjalne narzędzie wspomagające prace wdrożeniowe (Pulpit Konfiguracyjny), to dostosowanie systemu do wymagań poszczególnych pracowników jest stosunkowo proste. Z kolei Sfera Navireo daje dostęp do obiektów biznesowych oraz ich pełnej obsługi, co znakomicie ułatwia wszelkie ewentualne prace programistyczne. Przy projektowaniu systemu położono specjalny nacisk na przejrzystość i intuicyjność interfejsu użytkownika, co wydajnie skraca czas niezbędnych szkoleń. Doświadczenie pokazuje, że rząd kosztów wdrożenia jest zwykle taki, jak wydatek na licencje na oprogramowanie, choć w szczególnych przypadkach może to być zarówno znacznie mniejszy, ale i znacznie większyt wydatek.

Czy możliwe jest wdrożenie systemu przez producenta?

Producent programu – firma InsERT S.A. nie zajmuje się wdrożeniami systemu Navireo. Sprzedaż i wdrożenia systemu są realizowane poprzez rozbudowaną i dobrze zweryfikowaną sieć firm partnerskich na terenie całego kraju.

Jaka jest gwarancja, że partnerzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do wdrożenia systemu?

Wieloletnia działalność Insertu na rynku oprogramowania pozwoliła na zbudowanie silnej i doświadczonej sieci partnerskiej. Do współpracy w zakresie Navireo zostały wybrane firmy najbardziej zaawansowane technologicznie i merytorycznie. Każdy z partnerów zobowiązany jest do ukończenia szkoleń organizowanych przez InsERT oraz szkoleń zewnętrznych, pogłębiających ich wiedzę z zakresu implementacji oraz wdrożeń systemów informatycznych. InsERT systematycznie weryfikuje Partnerów, co zapewnia wysoki poziom świadczonych usług.

Czy możliwe jest przejście z systemu InsERT GT na Navireo?

Tak, istnieje możliwość bezproblemowego przejścia z systemu InsERT GT na Navireo. Przygotowany został specjalny mechanizm konwertujący dane do nowego systemu. Dzięki konwersji nie ma potrzeby ręcznego uzupełniania danych w nowym systemie, większość istotnych danych zostanie przeniesiona automatycznie. Co istotne, użytkownicy systemu InsERT GT przy zakupie licencji Navireo dostaną specjalny upust.

Powered by WordPress | Designed by: seo jobs | Thanks to seo services, penny auctions and transcription services